دکتر فرانک امیر خانی

مسئول کلینیک طب ورزش

متخصص طب ورزش و حرکات اصلاحی

11 سال سابقه کاری حرفه‌ای در حوزه طب ورزش


دکتر فرانک امیر خانی