دکتر زهرا حاجی‌زاده اورنج

پزشک عمومی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی در مقطع دکتری حرفه‌ای
فعالیت مستمر از سال 1393 در حیطه بالینی (پزشک مرکز بهداشت)


دکتر زهرا حاجی‌زاده اورنج