دکتر سمانه امیری

دکتر روانشناس

فارغ‌التحصیل دکتری روان‌شناسی عمومی
کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی
خدمات روان‌درمانی حضوری و آنلاین
فعال به عنوان روان‌شناس در چندین کلینیک معتبر


دکتر سمانه امیری