دکتر سوسن میرزا محمدی

متخصص زنان

فارغ‌التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی
فارغ‌التحصیل تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی ایران
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی و جراحی زیبایی زنان


دکتر سوسن میرزا محمدی