دکتر علی جعفری

متخصص بینایی سنجی

فارغ‌التحصیل چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدرس دانشگاه و فعالیت مستمر در مراکز درمانی متعدد معتبر در کشور


دکتر علی جعفری