دکتر مهتاب نوروزی

دکتر روانشناس

فارغ‌التحصیل دکتری تخصصی روان‌شناسی
مدیریت مؤسسه روانشناختی روانگستر نکو
فعال به عنوان روان درمانگر در چندین کلینیک معتبر


دکتر مهتاب نوروزی