دکتر نیوشا اعلایی

دکتر روان‌شناس

فارغ‌التحصیل دکتری روان‌شناسی سلامت
همکاری با مراکز متعدد روان‌شناسی و توان‌بخشی
فعال به عنوان روان‌شناس کودک و خانواده


دکتر نیوشا اعلایی