ریحانه صادقی

دکتر روانشناس

فارغ‌التحصیل روان شناسی بالینی از دانشگاه علم و فرهنگ
فارغ التحصیل روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد علوم تحقیقات در مقطع کارشناسی ارشد
فعال به عنوان درمانگر، مشاور، روانشناس و دستیار روانپزشک از سال1394


ریحانه صادقی