AppointmentAUDIOGRAMBLOOD CELLSBLOOD PRESSUREBODY SCALEBONE DENSITYBONEBRAINCHECKUPChest_X-rayCHOLESTEROLCOLONDENTALDIAGNOSISDOCTORDROPSDUMBBELLEAREKGENDOSCOPYEXAMINATIONEYE TESTEYEGLOVEHABITSHEARTHEIGHTHEPATITISHOSPITALINHALERKIDNEYLUNGSMAMMOGRAMMASKMEDICAL PRESCRIPTIONMONITORPAPPILLSPROSTHETICPSY_2PSYCHOLOGYREPORTRUNNING TESTSCANservice-bonesservice-brainservice-checkservice-cycservice-earservice-exerciseservice-eyeservice-hearthservice-laservice-teethservice-womenservice-xraySMARTWATCHSPERMSTETHOSCOPETEETHTOMOGRAPHYURINEVACCINATIONVIRUSVital_SignWATCHWOMEN_2WOMEN_3
غربالگری سلامت کارکنان در دوران همه‌گیری

اهمیت پایش سلامت و غربالگری کارکنان در دوران همه‌گیری

غربالگری یکی از چالش‌های کارفرمایان در دوران همه‌گیریمه‌گیری و بعد از آن، پایش سلامت کارکنان از نظر علائم ویروس است. با از میان برداشتن دستورالعمل‌های دورکاری نسبی و شروع بازگشت کارکنان به محل کار، یکی از مسائلی که بسیاری از کارفرمایان با آن روبه‌رو هستند این است که چگونه کارکنان را از نظر علائم کرونا‌ویروس تحت نظر داشته باشند تا احتمال تماس و انتقال در محل کار به حداقل برسد.

کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر (EEOC) در آمریکا با ارائه راهنمایی در این زمینه اذعان کرده که کارفرمایان می‌توانند کرونا‌ویروس و علائم آن را در کارکنان خود بررسی کنند، از جمله تست ویروس و اندازه‌گیری دمای بدن کارکنان.این نهاد نگرانی‌های قانونی در مورد مجاز بودن چنین پرس و جوهایی را با توجه به قوانین ضد تبعیض برطرف می‌کند.

کارفرمایان غربالگری را چگونه انجام می‌دهند؟

غربالگری سلامت اغلب بخشی از برنامه گسترده کارفرمایان برای همه گیری است اما این فرآیند همچنین می‌تواند در حوزه‌های خاص مورد نیاز باشد. به عنوان مثال نقشه راه برای بازگشایی مشاغل و ایجاد زمینه بازگشت ایمن کارکنان، همه کارفرمایان را ملزم می‌کند تا طرحی در راستای ضمانت‌هایی برای اطمینان از یک محیط امن برای کارکنان و سایرین، از جمله ایجاد یک فرآیند غربالگری سلامت، تدوین کنند. این برنامه‌ها می‌تواند به صورت ارزیابی روزانه علائم کرونا ویروس برای کارکنان و یا تهیه فرم‌های خوداظهاری علائم بیماری برای آن‌ها باشد که در ایالت‌های مختلف آمریکا اجرایی شده است.

کارفرمایان هنگام تصمیم‌گیری در مورد اعمال سیاست‌های غربالگری کارکنان برای بررسی کرونا ویروس یا علائم آن، باید چه نکاتی را در نظر بگیرند؟

در اینجا برخی از ملاحظات عملی و حقوقی توصیه شده است تا در راستای آن کارفرمایان بتوانند برای حفظ نیروی کار و جامعه خود با نظارت بر سلامت کارکنان تلاش کنند.

برنامه پایش سلامت کارکنان را تدوین کنید

در این میان باید توجه داشته باشید تدوین برنامه بازگشایی مجدد باید بر اساس پروتکل های تصویب شده رسمی و الزامات خاص هر مجموعه طرح ریزی شود. تعهدات متفاوت باید بسته به ماهیت هر صنعتی اعمال شود. برای مثال محیط‌های پر خطر و بسیار پر خطر ملزم به تامین شرایط مراقبت های بهداشتی و مراکز قرنطینه هستند. کارفرمایان باید با متخصصان برای تعیین سطوح خطر در مشاغل خود همکاری کنند. سطوح مختلف خطر می‌تواند برای وظایف شغلی خاص در مشاغل اعمال شود.

دقت کنید چه کسی غربالگری پایش سلامت را انجام می دهد

برخی از سیاست‌های کارفرمایان مستلزم این است که کارکنان قبل از آمدن به محل کار خود علائم سلامتی خود را کنترل کرده و درجه حرارت خود را اندازه‌گیری کنند.در حالی که برخی از مجموعه ها دارای افرادی هستند که به طور فعال علائم را کنترل کرده و درجه حرارت دیگر پرسنل را بررسی می‌کنند. به عنوان جایگزینی برای استفاده از پرسنل خود، کارفرمایان می‌توانند از اشخاص ثالث برای ارائه غربالگری استفاده کنند که استفاده از پرسنل با سابقه پزشکی ترجیح داده می شود.

مکان مناسب برای پایس سلامت کارکنان انتخاب کنید

در حالت ایده‌آل، غربالگری کارکنان باید قبل از ورود کارکنان به محل کار انجام شود و مکان انجام غربالگری باید به کارمندان اجازه دهد تا از نظر اجتماعی از یکدیگر فاصله بگیرند تا تعداد تماس‌های نزدیک را محدود کرده و حریم خصوصی را در طول خود غربالگری تضمین کنند. به عنوان مثال، برخی از غربالگری‌ها در کیوسک‌های خودرویی انجام می‌شود تا به کارمندان اجازه دهد در خودروهای شخصی خود بمانند و قرار گرفتن در معرض خطر احتمالی در طول فرآیند غربالگری محدود شود. این روش همچنین می تواند از حریم خصوصی افراد پشتیبانی کند. کارفرمایان باید از تجمع تعداد زیادی کارمند در حالی که در انتظار غربالگری در ابتدای روز کاری هستند اجتناب کنند.

از اطلاعات پزشکی پایش سلامت کارکنان حفاظت کنید

مستندسازی نتایج غربالگری باید مورد توجه قرار گیرد زیرا بسته به اطلاعات خاصی که ثبت شده، ممکن است کارفرمایان اطلاعات محرمانه سلامت کارکنان را در اختیار داشته باشند. هرگونه اطلاعات بهداشتی محرمانه باید جدا از پرونده‌های پرسنل در فایل‌های ایمن با دسترسی محدود نگهداری شود. اگر ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی پزشکی به صورت تعهد پیمانی غربالگری را انجام دهد، کارفرمایان باید قبل از شروع فرایند پایش سلامت با پیمانکار توافق کنند که اطلاعات محدودی برای رسیدگی به فرایندهای منابع انسانی خود در دسترس‌شان قرار بگیرد.

سیاست‌های پایش سلامت کارکنان بدون تبعیض اعمال شود

کارفرمایان باید از قبل تعیین کنند که کدام کارکنان تحت غربالگری قرار می‌گیرند و اطمینان حاصل کنند که همه الزامات غربالگری و پایش سلامت برای همه کارکنان این گروه صرف نظر از موقعیت یا عنوان شغلی، اعمال می‌شود. علاوه بر این، بازدیدکنندگان خارج از مجموعه که جزو کارکنان نیستند نیز باید نسبت به علائم کرونا‌ویروس بررسی شوند و در صورت بروز علائم به آن‌ها (مانند کارکنان) اجازه دسترسی داده نشود. به عنوان مثال، دستورالعمل‌‍هایی برای بازگشایی مدارس و مراکز مراقبت از کودکان شامل غربالگری کارکنان و دانش‌آموزان هنگام ورود تدوین شده؛ در حالی که همه سرپرستان دانش آموزان برای ورود به این مراکز باید تحت معاینه قرار بگیرند .

در این میان ممکن است استانداردهای متفاوتی برای گروهی از کارکنان اداری که در محیط دفتری کم خطر هستند، اعمال شود.

جبران زمان صرف شده برای پایش سلامت کارکنان

کارفرمایان باید این اطمینان را به کارکنان بدهند که  مدت زمان صرف شده برای غربالگری و پایش سلامت، از جمله زمان انتظار و انجام فرآیند پایش را در ساعت کار جبران می‌کنند تا از نقض قوانین دستمزد و مدت زمان کار جلوگیری کنند. علاوه بر این، اگر کارمندان در نتیجه تشخیص کرونا‌ویروس یا به توصیه ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی، از کار مرخص می‌شوند، باید در خانه و جدا از خانواده بر اساس پروتکل های بهداشتی، خود را قرنطینه کنند.

خط‌مشی پایش سلامت را به کارکنان اعلام کنید

مدیران هر مجموعه باید قبل از اجرای غربالگری یا پایش سلامت کارکنان در دوران همه‌گیری، اطلاعات مربوط به هرگونه آزمایش، غربالگری علائم یا بررسی دما، از جمله سیاست‌های قابل اجرای کارفرمایی را در اختیار کارکنان قرار دهند.

نهایتا در حالی که کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر( EEOC) صراحتاً اعلام کرده که آزمایش و غربالگری سلامت کارکنان هر مجموعه ای با توجه به همه‌گیری کرونا ویروس مجاز است ، هرگونه آزمایش یا پایش سلامت کارکنان باید با توجه به نیروی کار و زمینه صنعت کارفرما به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

اشتراک گزاری این پست