خانم گلنوش کرمی

کارشناس تغذیه

فارغ التحصیل رشته تغذیه و رژیم درمانی در مقطع کارشناسی
فعال در حوزه تغذیه و رژیم درمانی از سال 1393


خانم گلنوش کرمی