دکتر حانیه صالحیان بروجردی

مدیر بخش روان‌شناسی و نقشه‌نگاری مغزی

فارغ‌التحصیل روان‌شناسی عمومی
مدیر و مسئول فنی مرکز اکسیر از سال 92 تا اکنون
فعالیت مستمر در حوزه روان‌شناسی و همکاری با کلینیک‌های متعدد


دکتر حانیه صالحیان بروجردی