دکتر فاطمه ندیمی

متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

پزشک عمومی

فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان  (1376)
فارغ التحصیل رشته تخصصی پزشکی اجتماعی از دانشگاه علوم پزشکی ایران (1398)

فعالیت در بخش خصوصی و دولتی به عنوان پزشک خانواده و پزشک اورژانس از سال ۱۳۷۶


دکتر فاطمه ندیمی