دکتر فرناز مشیری

متخصص زنان

فارغ‌التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
فارغ‌التحصیل پزشکی تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی
مدرس دانشگاه و سابقه حضور در چندین بیمارستان معتبر دولتی و خصوصی


دکتر فرناز مشیری