دکتر وارسته وکیلی

متخصص گوش، حلق و بینی

دکتری تخصصی گوش، حلق بینی
فعال در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی


دکتر وارسته وکیلی