AppointmentAUDIOGRAMBLOOD CELLSBLOOD PRESSUREBODY SCALEBONE DENSITYBONEBRAINCHECKUPChest_X-rayCHOLESTEROLCOLONDENTALDIAGNOSISDOCTORDROPSDUMBBELLEAREKGENDOSCOPYEXAMINATIONEYE TESTEYEGLOVEHABITSHEARTHEIGHTHEPATITISHOSPITALINHALERKIDNEYLUNGSMAMMOGRAMMASKMEDICAL PRESCRIPTIONMONITORPAPPILLSPROSTHETICPSY_2PSYCHOLOGYREPORTRUNNING TESTSCANservice-bonesservice-brainservice-checkservice-cycservice-earservice-exerciseservice-eyeservice-hearthservice-laservice-teethservice-womenservice-xraySMARTWATCHSPERMSTETHOSCOPETEETHTOMOGRAPHYURINEVACCINATIONVIRUSVital_SignWATCHWOMEN_2WOMEN_3
نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته ۱۴۰۰

گردشگری سلامت یا ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰا در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻔﺎ کند و داﻣﻨﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. مجموعه سلامت الکترونیک نسیم با هدف معرفی به عموم جامعه و صاحب نظران حوزه گردشگری و همچنین آشنایی شرکت کنندگان خارجی از خدمات پایش سلامت، در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته حضور فعال دارد.

۱.مقدمه

به گزارش روابط عمومی سلامت الکترونیک نسیم،گسترش صنعت گردشگری علاوه بر نقش و تاثیر آن در ابراز هویت ملی، موجب ارتقای ابعاد وسیع اقتصادی از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی، درآمدزایی، كاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه می‌شود.

در ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ های ارزشمند در ارتقای سلامت عمومی و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ در حوزه های اقتصادی از ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.

گردشگری سلامت در واقع در «نیت یا قصد اصلی» گردشگر از گردشگری تعریف می‌شود؛ زمانی که افراد به منظور برخورداری از خدمات سلامت (پیشگیری، درمان) به  شهر یا کشور دیگری سفر می‌کنند، در زمره گردشگران سلامت قرار می گیرند.

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته روز گذشته با حضور هیات‌هایی از کشورهای همسایه افتتاح شد. نمایشگاه از روز شنبه نهم بهمن‌ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در ۱۰ سالن افتتاح شده که تا روز سه‌شنبه، دوازدهم بهمن‌ماه ادامه دارد. ساعت بازدید از این نمایشگاه از ۹ صبح تا ۱۷ عصر است.

۲.دیدبان مراقبت از نگاهی نو

سلامت الکترونیک نسیم، مجموعه ای یکپارچه و صمیمی از متخصصانی است که اندیشه های نو در ذهن دارند و فراتر از آنچه امروز در اختیار دانش پزشکی است، می اندیشند. ما معتقدیم آنجا که پای جان آدمی در میان باشد، هر کوششی برای گسستن مرزها و عبور از محدودیت‌ها ارزشی والا پیدا می کند. در این مسیر، آینده نوین دانش پزشکی و سلامت دست‌یافتنی‌تر خواهد بود.

در سلامت الکترونیک نسیم مجموعه ای از بهترین خدمات پیشگیری و سلامتی در انتظار اشخاص و شرکت‌ها است.  این مجموعه در پیشینه نه چندان طولانی فعالیت خود در این مسیر، خوشبختانه جایگاه ارزشمندی به عنوان الگوی ارائه‌کننده خدمات ویژه و اختصاصی در زمینه تشخیص، پیشگیری از ابتلا و ارتقای سلامتی را به تثبیت رسانده است. سرمایه اصلی ما در عمر چند ساله و البته در چشم انداز بلند مدت پیش رو، اعتماد کسانی است که خدمات پایش سلامت را دریافت کرده و یک گام اساسی در مسیر پیشگیری از بیماری‌ها در تغییر سبک زندگی خود برداشته‌اند.

۳.چرا در نمایشگاه بین المللی گردشگری حضور داریم؟

در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی تهران علاوه بر حضور علاقه‌مندان داخلی به صنعت گردشگری و صنایع وابسته آن، هیأت‌هایی از کشورهای عراق، پاکستان، عمان و افغانستان و برخی سفیران خارجی مقیم ایران نیز حضور دارند.

یکی از مهمترین اهداف مجموعه سلامت الکترونیک نسیم برای حضور در این رویداد بین المللی این بود که مرکز سلامت نسیم، فضایی برای معرفی به عموم مردم هم داشته باشد؛ در واقع سلامت نسیم به دنبال این فرصت بود تا بتواند معرفی کلی از فعالیت و خدماتی که به مراجعین خود ارائه می دهد، به جامعه داشته باشد.

نمایشگاه ‌های بین المللی به ویژه در حوزه های اجتماعی که در میان مردم علاقه‌مند کم ندارد، فرصتی برای حضور اقشار مختلف جامعه است . مرکز سلامت نسیم این فرصت را مغتنم دانسته تا در یکی از نمایشگاه‌هایی که حضور مردم در آن بیشتر است، فعالیت داشته باشد تا محصول و خدمات منحصر به فرد مجموعه در حوزه پایش سلامت را به دیگر استان‌ها نیز که در این رویداد بین المللی حضور دارند،معرفی کند.

به علاوه همانطور که پیش‌تر اشاره شد ماهیت گردشگری سلامت یا مدیکال توریسم، به عنوان بخشی از صنعت بزرگ توریسم، بهترین فرصت برای مجموعه سلامت نسیم است تا این بستر را برای معرفی به جامعه بین الملل انتخاب و به علاوه بتواند با نیم نگاهی به جذب گردشگر سلامت، خدمات و پکیج های پایش سلامت خود را به حاضرین در نمایشگاه معرفی نماید.

اشتراک گزاری این پست