AppointmentAUDIOGRAMBLOOD CELLSBLOOD PRESSUREBODY SCALEBONE DENSITYBONEBRAINCHECKUPChest_X-rayCHOLESTEROLCOLONDENTALDIAGNOSISDOCTORDROPSDUMBBELLEAREKGENDOSCOPYEXAMINATIONEYE TESTEYEGLOVEHABITSHEARTHEIGHTHEPATITISHOSPITALINHALERKIDNEYLUNGSMAMMOGRAMMASKMEDICAL PRESCRIPTIONMONITORPAPPILLSPROSTHETICPSY_2PSYCHOLOGYREPORTRUNNING TESTSCANservice-bonesservice-brainservice-checkservice-cycservice-earservice-exerciseservice-eyeservice-hearthservice-laservice-teethservice-womenservice-xraySMARTWATCHSPERMSTETHOSCOPETEETHTOMOGRAPHYURINEVACCINATIONVIRUSVital_SignWATCHWOMEN_2WOMEN_3
ضلع چهارم مثلث سلامتی، بعد معنوی

در طول دهه ها، سلامتی براساس ابعاد خاصی (سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت اجتماعی)تحلیل میشد. پیشنهاد گنجاندن بعد سلامت معنوی یا Spiritual Health در مفهوم سلامت، یک بعد مهم از زندگی فردی و گروهی را فراروی صاحب نظران درگیر در امر سلامت قرار داد. حدود 250 سال پیش، سازمان جهانی بهداشت با این بحث مواجه شد که آیا این بعد  باید در تعریف سلامت، علاوه بر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی گنجانده شود؟ چند سال بعد، این بعد در یک مجله مهم که به ارتقاء سلامت، اختصاص داشت گنجانده شد. یک دهه پیش کلیه دولت های اروپایی، بیانیه کپنهاگ را درمورد رشد اجتماعی امضا کردند که آنها را متعهد میکرد که به جمع نیازهای معنوی مردمشان بپردازند و سیاست هایشان را به سمت بینش سیاسی، اقتصادی،اخلاقی و معنوی برای رشد اجتماعی سوق دهند.

امروزه برخی از سازمان هایی که ارزیابی مراکز مراقبت از سلامتی و اعطای اعتبارنامه به آنها را برعهده دارند، پیشنهاد میکنند نیازهای عالم روحانی بیماران نیز در مراکز مراقبت سلامتی ارزیابی شود. انجمن روانپزشکی آمریکا توصیه میکند که پزشکان، گرایش مذهبی و معنوی بیماران را جویا شوند. زیربنای این توصیه ها این است که مراقبت از بیمار، بسیار فراتر از درمان بیماری است و دربرگیرنده نیازهای مختلف بیمار است.

حتما بخوانید: مقاله ای در مورد سلامت ، نسیمی که جان می‌بخشد و به دل امید می‌ده

اکثر افراد خود گزارش میدهند که دارای زندگی معنوی هستند. مطالعاتی که بر جمعیت عمومی و بیماران انجام شده بطور پیوسته نشان داده که بیش از 90% افراد، به یک وجود برتر اعتقاد دارند. برخی مطالعات بیانگر آن است که 94% بیماران به سلامت معنوی و جسمی خود به یک اندازه اهمیت میدهند. اکثر بیماران خواهان رسیدگی و برآورده شدن نیازهای معنوی و مذهبی هستند. یک مطالعه درمورد پزشکان خانواده نشان داد که 96% پاسخ دهندگان معتقدند سلامت تجرد یک عامل مهم در سلامت است. علی رغم این یافته ها، از نیازهای عالم روحانی بیماران اغلب غفلت میشود. برخی مطالعات بیانگر آن است که بدون سلامت معنوی، دیگر ابعاد زیستی،روانشناختی و اجتماعی نمی تواند عملکرد درست داشته باشد یا به حداکثر ظرفیت خود برسد و بنابراین بالاترین سطح کیفیت زندگی،قابل دستیابی نخواهد بود.

در طول تاریخ، مذهب، معنویت و پزشکی به هم آمیخته اند. پزشکان بنام ایرانی نیز در کتب پزشکی کهن، به مفهوم طب روحانی به تفصیل پرداخته اند. طب روحانی، علمی است که به کمالات قلوب و امراض، دوا، کیفیت حفظ صحت و اعتدال آن، تدبیر کردن منفعت آنچه از اعراض نفسانی که نافع است و دفع مضر آنچه مضرت است میپردازد. در حال حاضر اغلب مدل های سلامتی، شامل سلامت معنوی نیز میباشداین  مفهوم با همه حیطه های سلامت در تمامی سنین ارتباط دارد و مورد علاقه پژوهشگران در تمام دنیاست. با این همه، مشکلات و چالش هایی در مورد سلامت عالم روحانی  همچنان به چشم می خورد که برخی از آنها اساسی است.

ضرورت وجود معنویت

ضلع چهارم مثلث سلامتی، بعد معنوی

تعریف معنویت:

تعریف معنویت به‌طور کلی پیچیده است، به این علت محققین توافق کمی درباره آن دارند. این عدم توافق به درجه‌ی ترکیب‌شدن معنویت با مذهب مربوط می‌شود. علاوه بر این، مفهوم‌سازی و‌اندازه‌گیری معنویت، محتوای معنویت، جدا کردن آن از مذهب، کم‌بودن تحقیقات و پرداختن به موضوعات جزئی به اسم معنویت(مانند هدف از زندگی، به‌هم-پیوستگی احساس و غیره)بر مشکلات پیش‌روی افزوده است.اگرچه رسیدن به تعریف غالبی از این موضوع دشوار است، اما مرور متون با موضوع معنویت نشان از آن دارد که این تعاریف دو بعد را شامل می‌شوند، بعد اول مسائل مرتبط با مذهب که در آن مفهوم درک شده فرد از وجود مقدس یا واقعیت غایی (خداوند) با دیدگاهی دینی بیان می‌شود، در بعد دوم، تلاش بر این است که از تجربه‌های روان‌شناختی، جدا از موضوع دین یا مذهب به‌عنوان معنویت، مسائلی مطرح شود. در این میان برخی با ترکیب دو بعد بیان شده، معنویت را از لحاظ معنای زندگی، آرامش ذهنی و رابطه با یک وجود متعالی بیان کرده اند. آنها معنویت را به عنوان ماهیت هستی‌بخش یک شخص آورده‌اند که در جست‌وجوی معنا و هدف زندگی خویش است.

تعریف معنویت

تعریف معنویت

ضرورت وجود بعد معنوی برای انسان:

ضرورت وجود این بعد در انسان، مانند ضرورت وجود دم و بازدم برای زنده‌بودن جسم است. تجرد برای همه‌ی انسان‌ها در تمامی جوامع و سرتاسر جهان قابل شناسایی است. این بعد از اصول حیات‌بخش هستی انسان است و برای بسیاری از مذاهب، فرهنگ‌ها و سنت‌ها در سراسر جهان پذیرفته شده است، از طرفی هنوز عقایدی وجود دارد که معنویت را از همان بدو تولد به‌شکل درونی و در حالتی ساکن می‌داند و اینکه با کسب تجربه‌های زندگی، فرد را رو به‌جلو خواهد برد. معنویت راهی است برای تجربه احساس متعالی اتصال به نیرویی فراتر از خود که هم راهنمای زندگی است و هم معنابخش مرگ.

این بعد  ارزشی انسانی، مثبت، هستی‌بخش و وابسته به هستی‌شناسی ابعاد انسان است که با ایجاد میل به زندگی برای جست‌وجو در معنا و اهداف زندگی نقش مهمی بازی می‌کند. معنویت فرآیندی درونی، پویا و تکاملی است که تاثیر آن در شخص و در همه‌ی مراحل و حوزه‌های زندگی و حتی روش زندگی آشکار می‌شود. معنویت به تجربه درونی و هم یک اتصال به قدرت متعالی و هم واقعیتی برای افزایش هوشیاری و ارتباط با خود و دیگران و یک واقعیت بزرگ‌تر قلمداد می‌شود. معنویت پدیده‌ای جهانی است که همه‌ی انسان‌ها برای جست‌وجوی معنا و پذیرش زندگی خود از طریق ارتباط با خودشان با دیگران و مقدسات به آن نیازمند هستند.

شما میتوانید مطالب بیشتری در این مورد را در سایت spirituallyhealthyyou دنبال کنید.

اشتراک گزاری این پست